Peuterplusgroep

Doelgroep

Kinderen in de leeftijd van 2½ tot 4 jaar kunnen bij Het Maantje gebruik maken van peuteruren. Dit zijn dagdelen van 3 uur, zoals gebruikelijk was in de voormalige peuterspeelzalen.

Met de peuters worden activiteiten ondernomen die passen bij hun ontwikkeling. Ook wordt er regelmatig iets ondernomen in samenwerking met obs Azelo (groep 1 en 2).

Openingstijden

Voor deze groep is Het Maantje ook op alle werkdagen geopend.

De groep draait nu op dinsdag- en donderdagochtend van 8.30 – 11.30 uur. Dit zijn ochtenden van 3 uur. Dit betekent dus 6 uur in de week.

Indien daar belangstelling voor bestaat kan deze groep in overleg naar andere dagdelen uitgebreid worden.

 

Kosten en tegemoetkoming

Het uurtarief van de peuteruren is gelijk aan het kinderopvangtarief, € 7,90 per uur. Een peuterplaats wordt afgenomen onder de Kinderopvangregeling.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u gebruik maken van de wet Kinderopvang en dient u een aanvraag Toeslag Kinderopvang in te dienen of kunt u  in aanmerking komen voor een subsidieplaats van de gemeente.

 

Informatie

Aarzel niet om bij Het Maantje voor uw specifieke situatie te informeren naar de (financiële) mogelijkheden voor plaatsing van uw kind in onze peuteruren!