Ouders

Schriftje

Het kinderdagverblijfschriftje krijgen de kinderen zodra ze de eerste keer bij ons binnen komen. De bedoeling van dit schriftje is dat zowel de groepsleidsters als de ouders en/of verzorgers verslag doen van voedingen, vorderingen, bijzonderheden en wat uw kind die dag beleefd heeft. Het schrift wordt door ons bijgehouden tot een leeftijd van ongeveer 1½ à 2 jaar.

 

Oudercommissie

Doel van de oudercommissie is de communicatie tussen Het Maantje en de ouders te bevorderen en daarmee de kwaliteit van de zorg in het kinderdagverblijf te bewaken. Medewerkers of de directrice hebben geen zitting in de oudercommissie. Wel wordt de directrice enkele keren uitgenodigd om zaken toe te lichten.

 

Kindermishandeling

De leiding en medewerkers van Het Maantje hanteren de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Brancheorganisatie Kinderopvang.