Activiteiten

Spelenderwijs

Deelname aan activiteiten is voor de kinderen niet verplicht, er moet vrijheid zijn voor eigen keuzes. Daarbij gaat het meer om het plezier van het bezig zijn dan om het eindproduct. De resultaten van de activiteiten zullen lang niet altijd zichtbaar zijn als tekening of “werkje”.

Een koprol, een liedje, een met de groep gemaakt werkstuk of een “circusact” zijn voor ons bijzonder waardevolle prestaties. Muziek, beweging en zang vormen ook een belangrijk onderdeel in de aangeboden activiteiten.

Bij buitenspelen of spelen binnen doen de leidsters ook actief mee met (een gedeelte van) de kinderen bij groepsspelletjes of fantasiespelen. Het Maantje beschikt over een grote speelplaats, die met een mobiel hekwerk naar behoefte groter of kleiner gemaakt kan worden. Aan alle veiligheidsaspecten is voldaan.

Daarnaast kunnen wij heel gemakkelijk met de kinderen een wandelingetje maken en zelfs het bos in. In de directe omgeving zijn verschillende dieren en waar het kan mogen die geknuffeld en gevoerd worden. Op het terrein van het kindcentrum is een klein tuintje, waarin we samen met de kinderen werken.

 

Feestjes

Wij vieren regelmatig feestjes met de kinderen. Samen feestvieren legt de nadruk op het gevoel van verbondenheid met elkaar en de gezamenlijke vrolijkheid versterkt de onderlinge band.

Het leuke van een feest is ook dat de dagelijkse gang van zaken onderbroken wordt. Bij feesten horen vaste gewoontes en gebruiken zoals versieringen, liedjes en vaak speciaal eten en drinken. Dit geeft de kinderen een gevoel van herkenning en verhoogt de sfeer.